20.10. - 24.10. LEGOLANDE DĀNIJĀ UN ATRAKCIJU PARKI VĀCIJĀ.

Legolande Dānijā - Volkswagen automašīnu muzejs - Haide parks Vācijā. Ekskursiju pakete / Izbr.eksk. Nr.1: €35.00
€250.00
€195.00